Cemantica - informatyczne wsparcie w zarządzaniu CX

Cemantica to prawdopodobnie najlepszy program do zarządzania doświadczeniami Klientów.

CXsolutions jest oficjalnym partnerem Cemantica w Polsce.

cemantica

Cemantica to zaprojektowana przez zespół CCXP platforma wspomagająca proces zarządzania Doświadczeniami Klientów B2B i B2C. Oprogramowanie pozwala tworzyć Persony, budować Podróż Klienta oraz Integrować Dane VoC. Cemantica pozwala na dogłębną Analizę Danych i procesowe Zarządzanie każdym czynnikiem wpływającym na Doświadczenia Klientów. 

Persona to uszczegółowiony profil Klienta. Tworząc Personę koncentrujemy się na tym co wpływa na jej emocje. Bez poznania konstruktu emocjonalnego Persony nie sposób zinterpretować jej doświadczeń na Drodze Klienta.

Podróż Klienta (Persony) to szczegółowe graficzne przedstawienie etapów które przechodzi Persona kupując produkt lub usługę. Etapy dzielimy na pojedyncze czynności i interakcje. Taki podział umożliwia precyzyjne określenie tego co i gdzie wpływa na doświadczenia Persony.

Zarządzanie i Analiza Danych Cemantica to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami wynikającymi z analizy Podróży Klienta. Program pozwala na prioryteryzację zadań, przypisanie odpowiedzialnych osób oraz dynamiczne zarządzenie czasem wykonania. 

Integracja danych VoC. Specjaliści Cemantica zapewniają integrację danych VoC w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy są to opinie NPS, ankiety satysfakcji, studia przypadków, lub inne dane przechowywane w CRM, można je zintegrować z platformą Cemantica.

Pakiet Cemantica umożliwia również analizę kosztową planowanych działań oraz wizualizację procesów i struktury organizacji (company blueprinting) zaangażowanych w wypełnienie Drogi Klienta.