Jak firmy postrzegają Customer Experience i jak to się łączy z kompetencjami do zarządzania CX.

Jak firmy postrzegają Customer Experience i jak to się łączy z kompetencjami do zarządzania CX.

Rozmawiając z firmami dostrzegamy różne podejście do idei CX.  Nieco upraszczając, można podzielić je na trzy grupy. „Wiemy o CX wszystko” – tego typu firma uważa, że nie musi interesować się formalnym zarządzaniem CX, ponieważ „już to robimy”, lub „nie musimy tego robić, bo nasi Klienci są zadowoleni”. Najczęściej takie firmy są liderami biznesu, wierzą,…

Proste słowa ale niekoniecznie łatwe pojęcia.

Proste słowa ale niekoniecznie łatwe pojęcia.

Mówiąc o CX posługujemy się szeregiem pojęć, przyjrzyjmy się im bliżej. Oferta firmy to wszystko co firma pokazuje swojemu otoczeniu, reklamy, informacje prasowe, treść i forma strony internetowej, infolinia, produkt/usługa, serwis itp. Customer Experience (CX), Doświadczenia Klienta to racjonalny i emocjonalny ślad w świadomości pochodzący z sumy doświadczeń Klienta powstałych podczas wszystkich etapów ekspozycji na…